• Pon - Pt - 8:00 - 16:00
 • Sob - Nd - ZAMKNIĘTE

Finansowanie i Refundacja

Finansowanie i Refundacja

Dowiesz tutaj jak sfinansować zakup Twojego wymarzonego roweru rehabilitacyjnego.

Większość produktów znajdujących się w naszej ofercie to wyroby medyczne podlegające bądź refundacji z NFZ albo dofinansowaniu ze środków PFRON, Fundacji czy też innych instytucji.

Pomagamy w przeprowadzeniu całej procedury. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji.

Raty 

Jeżeli chcesz skorzystać z zakupu ratalnego, prosimy Cię o kontakt z nami. Przygotujemy możliwie korzystną propozycję. Począwszy od zwykłych systemów ratalnych po raty 0%.

Cały proces odbywa się online. Otrzymasz od nas bezpieczny link do naszego operatora płatności Przelewy24, a tam wybierzesz bank, z którym przeprowadzisz procedurę. 

Korzystamy z oferty kilku banków w tym zakresie. I na pewno znajdziesz ofertę dogodną dla siebie.

Firmy i działalność gospodarcza

Raty

Jeżeli chcesz skorzystać z oferty kredytowej dla firm i stowarzyszeń to mamy dla Ciebie ofertę “Raty Dla Firm”  to specjalna oferta przygotowana przez LeaseLink

Leasing

Wszystkich zainteresowanych leasingiem prosimy o kontakt telefoniczny lub email. Oferujmy szybki i tani leasing od LeaseLink. Otrzymasz decyzję już po kilku minutach. Przeprowadzimy Cię przez całą bardzo prosta procedurę.

Jeżeli chcesz skorzystać z oferty swojej firmy leasingowej nie ma problemu. przygotujemy fakturę proforma tak abyś mógł sprawdzić warunki finansowania u swojego partnera finansowego.

 

Wszystkie nasze sprzęty są wyrobami medycznymi. Część z nich podlega również refundacji z NFZ.  Jeżeli sprzęt jest objęty refundacją na jego karcie informacyjnej znajdziesz ikonkę NFZ wraz z informacją o refundacji.

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt taki jak wózki inwalidzkie, wózki spacerowe i inne. Poniżej przedstawiamy procedurą uzyskania dofinansowania przy zakupie wózków inwalidzkich i wózków spacerowych. O dofinansowanie NFZ na zakup wózka inwalidzkiego osoby dorosłe bez orzeczenia o stopniu znacznym mogą ubiegać się raz na 4 lata, a dzieci od 3 do 18 r.ż. raz na 3 lata.

Osoby dorosłe posiadające orzeczenie o stopniu znacznym, dzieci z orzeczeniem do 16 roku życia, bądź dzieci z zaświadczeniem o ustawie za Życiem – nie podlegają okresowi karencji na przedmioty ortopedyczne.

Jeśli pacjent dostał dofinansowanie na wózek inwalidzki ,może jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie do innego sprzętu np. pionizator, ortezy. Osoba która stara się o dofinansowanie musi mieć aktualne ubezpieczenie.

Procedura

1.Wizyta u lekarza specjalisty

Wizyta u lekarza specjalisty w celu (ortopedy, lekarza rehabilitacji, reumatologa czy też chirurga) na wózek. Jeżeli Lekarz wypełnia wniosek elektronicznie (wniosek online) nie ma konieczności wizyty w oddziale NFZ w celu potwierdzenia zlecenia w innych przypadkach konieczna będzie wizyta w Wojewódzkim Oddziale NFZ.

2. Potwierdzenie wniosku 

Jeżeli to konieczne należy potwierdzić wniosek w wojewódzkim oddziale NFZ

3.Obsługa konsultanta 

Kontakt z naszym konsultantem w celu uzgodnienia dalszego trybu postępowania, wybór wózka, przymiarki itd.

Poniżej przykładowe kody przy zakupie wózków spacerowych

KOD Nazwa Kwota

P.130.B (stary kod)

S.18.01.00

 

Wózek inwalidzki

spacerowy bierny

dla dorosłych

4000zł

 

P.131 (stary kod)

S.20.01.01

 

Wózek inwalidzki

spacerowy

dla dzieci

3000zł

 

Osoby, które mają problem z wpłaceniem udziału własnego lub potrzebują sprzętu, którego cena przekracza kwotę refundacji NFZ, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), wynoszące nawet do 150% limitu wyznaczonego przez NFZ, np.:

Wózek inwalidzki specjalny np. Kozlik Junior dla dzieci:
NFZ (100%): 3000zł + PCPR (150%NFZ): 4500zł = 7500zł łączną kwota dofinansowania

Aby otrzymać takie dodatkowe dofinansowanie, należy złożyć do PCPRu / MOPSu odpowiednie dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na sprzęt (dostępny w każdym PCPR/MOPS)
 2. Ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza specjalistę (NFZ)
 3. Fakturę pro formę lub końcową na dany sprzęt, np. wózek
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 5. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego

1. Program: Likwidacja barier technicznych

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

  • Na czym polega dofinansowanie

  • Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery techniczne, to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.
   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Co musisz przygotować

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie o wysokości dochodów,
 • dokument potwierdzający przewidywany koszt zakupu sprzętu (np. specyfikacja cenowa)
 • zaświadczenie od lekarza wskazujące zasadność korzystania z określonego sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
 • Każdy, kto ma:

   • Znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
   • Potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.
 • Co musisz przygotować

  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik
  • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • Udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
  • Pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat.
    
 • Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 
  • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
  • Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.
 • Ile możesz otrzymać

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Udział własny wnioskodawcy: minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

2. Program: Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Na czym polega dofinansowanie

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

Sprzęt rehabilitacyjny, to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia ( NFZ). 

Kto może skorzystać

Każdy:

 • kto posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • kto spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • u kogo zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Ile możesz otrzymać

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% jego kosztu, nie więcej jednak niż wysokość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 20% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

3.Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON zakupu roweru od roweryspecjalne.pl?

 1. Skontaktuj się z naszą firmą telefonicznie, email lub poprzez formularz kontaktowy
 2. Poproś o fakturę proforma wybranego przez Ciebie sprzętu
 3. Złóż wniosek przez system SOW PFRON – link tutaj
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:
  • osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny podpisuje umowę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie zakupu roweru;
  • skan umowy (lub kserokopię) przesyłamy na adres e-mail: biuro@roweryspecjalne.pl 
  • kupujący dokonuje wpłaty wymaganego udziału własnego na nasze konto;
  • po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie wystawiamy oraz wysyłamy fakturę końcową potwierdzając uiszczenie wkładu własnego kupującego;
  • klient dostarcza fakturę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
  • po sprawdzeniu faktury Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przelewa środki na rachunek bankowy sprzedawcy;
  • po otrzymaniu przelewu z PCPR oraz zakończeniu procesu realizacji zamówionego sprzętu następuje wysyłka lub przekazanie osobiste sprzętu wraz z protokołem przekazania

Materiały na stronęzostały przygotowane z wykorzystaniem treści ze strony www.pfron.org.pl

Każdy z naszych produktów może być również refundowany lub finansowany przez różnego rodzaju fundacje NGO.  Najpopularniejszą formą refundacji jest zakup z wykorzystaniem środków zgromadzonych na subkontach fundacji z tytułu 1.5%.  W takiej sytuacji sugerujemy aby ustalić z Fundacją w których posiadacie Państwo subkonto formę faktury którą następnie należy złożyć w celu uzyskania refundacji. 

Procedura dla osób będących podopiecznymi fundacji: 

Prosimy o skontaktowanie się z naszym konsultantem w celu otrzymania faktury VAT, którą następnie składacie Państwo w Fundacji. Po opłaceniu faktury przez fundację realizowane jest zamówienie.  Można też opłacić fakturę samodzielnie i następnie wystąpić o jej refundację. Przyśpiesza to moment realizacji zamówienia.

Jeżeli nie jesteście Państwo podopiecznym fundacji można wystąpić o wsparcie. Poniżej przedstawiamy listę Fundacji które finansowały już zakupy naszych sprzętów:

 1. FUNDACJA POLSAT
 2. FUNDACJA WOŚP
 3. FUNDACJA TVN
 4. Fundacja dzieciom “Zdążyć z pomocą”

Kontakt

Contact Form Demo (#9)