• Pon - Pt - 8:00 - 16:00
 • Sob - Nd - ZAMKNIĘTE

Finansowanie i Refundacja

Finansowanie i Refundacja

Dowiesz tutaj jak sfinansować zakup Twojego wymarzonego roweru rehabilitacyjnego.

Większość produktów znajdujących się w naszej ofercie to wyroby medyczne podlegające bądź refundacji z NFZ albo dofinansowaniu ze środków PFRON, Fundacji czy też innych instytucji.

Pomagamy w przeprowadzeniu całej procedury. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji.

Wszystkie nasze sprzęty są wyrobami medycznymi. Część z nich podlega również refundacji z NFZ. 

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt taki jak wózki inwalidzkie, wózki spacerowe i inne. Poniżej przedstawiamy procedurą uzyskania dofinansowania przy zakupie wózków inwalidzkich i wózków spacerowych. O dofinansowanie NFZ na zakup wózka inwalidzkiego osoby dorosłe bez orzeczenia o stopniu znacznym mogą ubiegać się raz na 4 lata, a dzieci od 3 do 18 r.ż. raz na 3 lata.

Osoby dorosłe posiadające orzeczenie o stopniu znacznym, dzieci z orzeczeniem do 16 roku życia, bądź dzieci z zaświadczeniem o ustawie za Życiem – nie podlegają okresowi karencji na przedmioty ortopedyczne.

Jeśli pacjent dostał dofinansowanie na wózek inwalidzki ,może jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie do innego sprzętu np. pionizator, ortezy. Osoba która stara się o dofinansowanie musi mieć aktualne ubezpieczenie.

Procedura

1.Wizyta u lekarza specjalisty

Wizyta u lekarza specjalisty w celu (ortopedy, lekarza rehabilitacji, reumatologa czy też chirurga) na wózek. Jeżeli Lekarz wypełnia wniosek elektronicznie (wniosek online) nie ma konieczności wizyty w oddziale NFZ w celu potwierdzenia zlecenia w innych przypadkach konieczna będzie wizyta w Wojewódzkim Oddziale NFZ.

2. Potwierdzenie wniosku 

Jeżeli to konieczne należy potwierdzić wniosek w wojewódzkim oddziale NFZ

3.Obsługa konsultanta 

Kontakt z naszym konsultantem w celu uzgodnienia dalszego trybu postępowania, wybor wózka, przymiarki itd.

Poniżej przykładowe kody przy zakupie wózków spacerowych

KOD Nazwa Kwota

P.130.B

 

Wózek inwalidzki

spacerowy bierny

dla dorosłych

4000zł

 

 

P.131

 

Wózek inwalidzki

spacerowy

dla dzieci

3000zł

 

Osoby, które mają problem z wpłaceniem udziału własnego lub potrzebują sprzętu, którego cena przekracza kwotę refundacji NFZ, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), wynoszące nawet do 150% limitu wyznaczonego przez NFZ, np.:

Wózek inwalidzki specjalny np. Kozlik Junior dla dzieci:
NFZ (100%): 3000zł + PCPR (150%NFZ): 4500zł = 7500zł łączną kwota dofinansowania

Aby otrzymać takie dodatkowe dofinansowanie, należy złożyć do PCPRu / MOPSu odpowiednie dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na sprzęt (dostępny w każdym PCPR/MOPS)
 2. Ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza specjalistę (NFZ)
 3. Fakturę pro formę lub końcową na dany sprzęt, np. wózek
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 5. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego

Program: Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Program: Likwidacja barier technicznych

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

  • Na czym polega dofinansowanie

  • Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery techniczne, to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.
   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
  •  
 • Każdy, kto ma:

   • Znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
   • Potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.
  •  
 • Co musisz przygotować

  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik
  • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • Udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
  • Pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat.
    
 • Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 
  • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
  • Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.
 • Ile możesz otrzymać

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Udział własny wnioskodawcy: minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Każdy z naszych produktów może być również refundowany lub finansowany przez różnego rodzaju fundacje NGO.  Najpopularniejszą formą refundacji jest zakup z wykorzystaniem środków zgromadzonych na subkontach fundacji z tytułu 1.5%.  W takiej sytuacji sugerujemy aby ustalić z Fundacją w których posiadacie Państwo subkonto formę faktury którą następnie należy złożyć w celu uzyskania refundacji. 

Procedura dla osób będących podopiecznymi fundacji: 

Prosimy o skontaktowanie się z naszym konsultantem w celu otrzymania faktury VAT, którą następnie składacie Państwo w Fundacji. Po opłaceniu faktury przez fundację realizowane jest zamówienie.  Można też opłacić fakturę samodzielnie i następnie wystąpić o jej refundację. Przyśpiesza to moment realizacji zamówienia.

Jeżeli nie jesteście Państwo podopiecznym fundacji można wystąpić o wsparcie. Poniżej przedstawiamy listę Fundacji które finansowały już zakupy naszych sprzętów:

 1. FUNDACJA POLSAT
 2. FUNDACJA WOŚP
 3. FUNDACJA TVN
 4. Fundacja dzieciom “Zdążyć z pomocą”

Kontakt

Contact Form Demo (#9)